logo Logowanie
 
Słówko: XML

Program partnerski - Wisielec

Integracja gry wisielec z własną stroną

Aby zintegrować grę z własną stroną, należy wstawić poniższy kod HTML:

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" 
width="640" height="480">
 <param name="movie" value="http://mojetesty.pl/libs/flash/hangman/hangman.swf?group=-1">
 <param name="quality" value="high">
 <param name="scale" value="noscale">
	
 <embed src="http://mojetesty.pl/libs/flash/hangman/hangman.swf?group=-1" 
	quality="high" 
	scale="noscale" 
	bgcolor="#002856" 
	width="640" 
	height="480" 
	name="hangman" 
	align="" 
	type="application/x-shockwave-flash" 
	pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
 </embed>
</object>
<a href="http://mojetesty.pl">(C) mojetesty.pl</a>

Uwaga 1

Jeśli chcecie pobierać słówka tylko z wybranej grupy, to należy zmienić parametry group=-1 na group=id_grupy. Proszę zauważyć, że parametr ten występuje dwa razy!.
Aby podejrzeć id należy wejść do grupy np. Animals

Uwaga 2

Powyższy kod może zostać dowolnie zmodyfikowany pod warunkiem, że zostanie zachowany link

<a href="http://mojetesty.pl">(C) mojetesty.pl</a>